"לאהוב את מי ואת מה שאנחנו פוגשים במראה" image

"אולי בסופו של דבר
הייתי צריכה לטפל עשרים שנה,
כדי לדעת,
שמעולם לא היה אדם זקוק לטיפול,
אלא לאהבה,
שמעולם לא היה אדם
צריך להשתנות
אלא להירפא,
מעולם לא היה צריך
אדם דבר,
מלבד עיני הרואות
את שלמותו
בפנים הסדק."
(דור אלה גבע)