גישת דרך המראה הינה גישה להתפתחות שמתבססת על 2 הנחות בסיס:

1. בחיים קורים לנו כל מיני דברים, חלק גדול מהם אינם מבחירתנו.                                            
2. יש לנו תמיד פוטנציאל לבחור איך נתמודד עם כל מה שקורה.

תהליך התפתחות אישית ב"דרך המראה" מציע אפשרות פרקטית להשפיע על חווית החיים שלנו ואיכותם,

על הרחבת הביטחון ותחושת המסוגלות להתמודד עם מה שאנחנו פוגשים במציאות
על יצירת שקט וחוסן פנימי ועל הבאת מי שאנחנו, לידי ביטוי מלא, אותנטי וייחודי רק לנו, במציאות היומיומית ובכל תחומי חיינו.

כל זאת דרך זיהוי האוטומטים וההרגלים, הגלויים והסמויים שלנו, ויצירת מגוון אפשרויות התמודדות אישיות, חדשות ומתאימות יותר למי שאנחנו היום.